Maccabi Tamra
HT/FT
Goal icon
Goal icon
Goal
Tzeirey Kafr Kana
15'
Goal icon
Goal icon
Goal
Tzeirey Kafr Kana
17'
Goal icon
Goal icon
Goal
Tzeirey Kafr Kana
36'
Goal icon
Goal icon
Goal
Tzeirey Kafr Kana
57'
Tzeirey Kafr Kana
15
30
45
60
75
90
ballIcon
logo
Maccabi Tamra
undefined : undefined
Tzeirey Kafr Kana
logo